Bendros klasterio narių MTEP iniciatyvos

Naujos privačiomis klasterio nario Astra LT, AB lėšomis finansuojamos MTEP veiklos „Puspriekabės – autocisternos rėmo iš DUPLEX plieno elementų konstrukcijos suvirintų elementų nuovargio tyrimai“, susijusios su Astra LT, AB vystomos autocisternos iš DUPLEX plieno sukūrimu pradžia.

Nauja MTEP veika bus vykdoma klasterio narių Astra AB, LT ir Lietuvos energetikos instituto mokslininkų bendradarbiaujant kitiems klasterio FTD LT nariams ir dalyvaujant Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Transporto inžinerijos katedros mokslininkams.