„Food Technologies Digitalization LT“ klasteris ieško:

 • „Pramonės 4.0“ principais paremto maisto pramonės technologijų skaitmeninimo.
 • Tarptautinių rinkų ir tinklų.
 • Naujų saugaus skysto maisto gabenimo keliais sprendimų, išlaikant griežtus šiluminius režimus.
 • Bendradarbiavimo MTEP projektuose.
 • Bendradarbiavimo vykdant ES projektus.

Klasterio apdovanojimai

Atsižvelgiant į FTD LT klasterio valdymo tobulėjimą ir veiklos rezultatus, Europos klasterių sekretoriatas (ESCA) klasteriui FTD LT nuo 2022 m. suteikė “Cluster Management Excellence BRONZE” ženklą.

„Food Technologies Digitalization LT“/ FTD LT/“ veiklos kryptys:

 • MTEP veikla – mokslinė tiriamoji eksperimentinė plėtra, kuriant ir pritaikant naujoves sektoriuje. PROJEKTAVIMAS /INŽINERIJA.
 • FTD LT infrastruktūros plėtra, rengiant ir dalyvaujant tarptautinėse ES programose.
 • Komercija – gamybos vystymas, didinant pardavimus, plečiant eksporto rinkas.
 • FTD LT narių žinomumo tarptautinėje erdvėje priemonių rengimas.
 • Tarptautinių kokybės standartų diegimas. (Sertifikavimas).
 • FTD LT narių specialistų kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijos tobulinimo priemonių rengimas.

Klasterio tikslai:

 • Didinti skaitmeninių technologijų integraciją į maisto inžinerijos sritis.
 • Didinti skaitmeninių technologijų produktų, skirtų maisto pramonei, gamybą ir eksportą.
 • Sudaryti prielaidas klasterio narių žmogiškųjų resursų vystymui, maisto inžinerinės pramonės (skaitmeninimo) srityje

Klasterio FTD LT nariams teikiamos paslaugos:

 • Informavimas apie naujas galimybes: rinkos paieška, partnerių paieška, vykstantys renginiai Europoje ir kt.;
 • Konsultacinės paslaugos, dėl finansininių priemonių pritraukimo rinkų ir technologijų vystymui (Inostartas, Inoconnect,  VUI ir kt.);
 • Eksperinės paslaugos inovacijų ir technologijų sritims;
 • Bendradarbiavimo projektai inžinerinio, technologinio ir komercinio įmonių vystymo srityje;
 • Specializuoti mokymai ir kvalifikacijos kėlimas;
 • Klasterio dalyvavimo parodose, misijose, verslo kontaktų renginiuose organizavimas;
 • Rinkodaros priemonių rengimas įsitraukiant į tarptautinius tinklus (lankstinukai, video reklama, internetiniai dienraščiai);
 • MTEP ir SF projektų rengimas;
 • Renginių ir susitikimų nariams organizavimas;
 • Lobizmas – bendradarbiavimo tarp nacionalinių ir tarptautinių organizacijų vystymas.

FTD LT Klasterio veiklos strategija - plėtros strateginės gairės

Kviečiame Jus susipažinti su FTD LT Klasterio veiklos strategija ir plėtros gairėmis, sužinokite daugiau apie mūsų iniciatyvas ir bendradarbiavimo galimybes:

Tvaraus vystymosi tikslai

Tvarus ekonomikos augimas yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos (ES) tikslų. Kadangi visame pasaulyje trūksta gamtinių išteklių, gamintojų ir vartotojų pagrindiniu uždaviniu tapo siekis mažesnėmis sąnaudomis gauti daugiau. Siekdama įveikti šį uždavinį sparčios klimato kaitos ir didėjančio energijos ir išteklių poreikio sąlygomis ES yra numačiusi daugybę įvairiausių politikos priemonių ir iniciatyvų, kuriomis siekiama užtikrinti tvarų vartojimą ir gamybą. Jos turėtų padėti pagerinti bendrą produktų aplinkosauginį veiksmingumą per visą jų gyvavimo ciklą, skatinti kokybiškesnių produktų ir gamybos technologijų paklausą ir padėti vartotojams rinktis produktus turint pakankamai informacijos. Pagal Europos žaliąjį kursą ir visų pirma naująjį Žiedinės ekonomikos veiksmų planą paskelbta tvarių gaminių politikos teisėkūros iniciatyva, kuria siekiama užtikrinti, kad gaminiai būtų pritaikyti neutralaus poveikio klimatui, efektyvaus išteklių naudojimo ir žiedinės ekonomikos reikmėms.

Klasteris „Food Technologies Digitalization LT “ ir jo nariai vysto tvarios gamybos verslą. Mums tai yra atsakingo požiūrio ir veiksmų sinergija, kuomet naujausios technologijos, geriausios industrinės žinios ir gebėjimai padeda įgyvendinti tvaraus verslo principus kasdieninėje veikloje.
Klasteris savo veikla prisideda prie Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų, kurie atitinka „Food Technologies Digitalization LT“ verslo viziją ir vertybes, siekimo.

Tvaraus vystymosi tikslai

Tvarus ekonomikos augimas yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos (ES) tikslų. Kadangi visame pasaulyje trūksta gamtinių išteklių, gamintojų ir vartotojų pagrindiniu uždaviniu tapo siekis mažesnėmis sąnaudomis gauti daugiau. Siekdama įveikti šį uždavinį sparčios klimato kaitos ir didėjančio energijos ir išteklių poreikio sąlygomis ES yra numačiusi daugybę įvairiausių politikos priemonių ir iniciatyvų, kuriomis siekiama užtikrinti tvarų vartojimą ir gamybą. Jos turėtų padėti pagerinti bendrą produktų aplinkosauginį veiksmingumą per visą jų gyvavimo ciklą, skatinti kokybiškesnių produktų ir gamybos technologijų paklausą ir padėti vartotojams rinktis produktus turint pakankamai informacijos. Pagal Europos žaliąjį kursą ir visų pirma naująjį Žiedinės ekonomikos veiksmų planą paskelbta tvarių gaminių politikos teisėkūros iniciatyva, kuria siekiama užtikrinti, kad gaminiai būtų pritaikyti neutralaus poveikio klimatui, efektyvaus išteklių naudojimo ir žiedinės ekonomikos reikmėms.

Klasteris „Food Technologies Digitalization LT “ ir jo nariai vysto tvarios gamybos verslą. Mums tai yra atsakingo požiūrio ir veiksmų sinergija, kuomet naujausios technologijos, geriausios industrinės žinios ir gebėjimai padeda įgyvendinti tvaraus verslo principus kasdieninėje veikloje.
Klasteris savo veikla prisideda prie Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų, kurie atitinka „Food Technologies Digitalization LT“ verslo viziją ir vertybes, siekimo.

Susisiekime!

Picture1-2
Picture2-2
Picture3-2