Skaitmeninis pasaulis yra tobulas, bet pirmiausia Žmogiškasis

 • Maisto pramonės technologijų skaitmeninimo „Pramonės 4.0“ principais.
 • Tarptautinių rinkų ir tinklų.
 • Naujų saugaus skysto maisto gabenimo keliais sprendimų, išlaikant griežtus šiluminius režimus.
 • Bendradarbiavimo MTEP projektuose.
 • Bendradarbiavimo vykdant ES projektus.

„Food Technologies Digitalization LT“/ FTD LT/“ veiklos kryptys:

 • MTEP veikla – mokslinė tiriamoji eksperimentinė plėtra, kuriant ir pritaikant naujoves sektoriuje. PROJEKTAVIMAS /INŽINERIJA.
 • FTD LT infrastruktūros plėtra, rengiant ir dalyvaujant tarptautinėse ES programose.
 • Komercija – gamybos vystymas, didinant pardavimus, plečiant eksporto rinkas.
 • FTD LT narių žinomumo tarptautinėje erdvėje priemonių rengimas.
 • Tarptautinių kokybės standartų diegimas. (Sertifikavimas).
 • FTD LT narių specialistų kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijos tobulinimo priemonių rengimas.

Klasterio tikslai:

 • Didinti skaitmeninių technologijų integraciją į maisto inžinerijos sritis.
 • Didinti skaitmeninių technologijų produktų, skirtų maisto pramonei, gamybą ir eksportą.
 • Sudaryti prielaidas klasterio narių žmogiškųjų resursų vystymui, maisto inžinerinės pramonės (skaitmeninimo) srityje

Sritys, į kurias klasterio FTD LT nariai nukreipia savo veiklą ir dėl kurių nariai yra stipresni rinkoje:

 • Informacija ir komunikacija.
 • Bendradarbiavimas.
 • Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas.
 • Inovacijos ir technologijos.
 • Bendra rinkodara.
 • Tarptautinė plėtra, partnerystė su kitais klasteriais.
 • Lobizmas.
 • Nauji produktai.

Tvaraus vystymosi tikslai

Tvarus ekonomikos augimas yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos (ES) tikslų. Kadangi visame pasaulyje trūksta gamtinių išteklių, gamintojų ir vartotojų pagrindiniu uždaviniu tapo siekis mažesnėmis sąnaudomis gauti daugiau. Siekdama įveikti šį uždavinį sparčios klimato kaitos ir didėjančio energijos ir išteklių poreikio sąlygomis ES yra numačiusi daugybę įvairiausių politikos priemonių ir iniciatyvų, kuriomis siekiama užtikrinti tvarų vartojimą ir gamybą. Jos turėtų padėti pagerinti bendrą produktų aplinkosauginį veiksmingumą per visą jų gyvavimo ciklą, skatinti kokybiškesnių produktų ir gamybos technologijų paklausą ir padėti vartotojams rinktis produktus turint pakankamai informacijos. Pagal Europos žaliąjį kursą ir visų pirma naująjį Žiedinės ekonomikos veiksmų planą paskelbta tvarių gaminių politikos teisėkūros iniciatyva, kuria siekiama užtikrinti, kad gaminiai būtų pritaikyti neutralaus poveikio klimatui, efektyvaus išteklių naudojimo ir žiedinės ekonomikos reikmėms.

Klasteris „Food Technologies Digitalization LT “ ir jo nariai vysto tvarios gamybos verslą. Mums tai yra atsakingo požiūrio ir veiksmų sinergija, kuomet naujausios technologijos, geriausios industrinės žinios ir gebėjimai padeda įgyvendinti tvaraus verslo principus kasdieninėje veikloje.
Klasteris savo veikla prisideda prie Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų, kurie atitinka „Food Technologies Digitalization LT“ verslo viziją ir vertybes, siekimo.

Tvaraus vystymosi tikslai

Tvarus ekonomikos augimas yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos (ES) tikslų. Kadangi visame pasaulyje trūksta gamtinių išteklių, gamintojų ir vartotojų pagrindiniu uždaviniu tapo siekis mažesnėmis sąnaudomis gauti daugiau. Siekdama įveikti šį uždavinį sparčios klimato kaitos ir didėjančio energijos ir išteklių poreikio sąlygomis ES yra numačiusi daugybę įvairiausių politikos priemonių ir iniciatyvų, kuriomis siekiama užtikrinti tvarų vartojimą ir gamybą. Jos turėtų padėti pagerinti bendrą produktų aplinkosauginį veiksmingumą per visą jų gyvavimo ciklą, skatinti kokybiškesnių produktų ir gamybos technologijų paklausą ir padėti vartotojams rinktis produktus turint pakankamai informacijos. Pagal Europos žaliąjį kursą ir visų pirma naująjį Žiedinės ekonomikos veiksmų planą paskelbta tvarių gaminių politikos teisėkūros iniciatyva, kuria siekiama užtikrinti, kad gaminiai būtų pritaikyti neutralaus poveikio klimatui, efektyvaus išteklių naudojimo ir žiedinės ekonomikos reikmėms.

Klasteris „Food Technologies Digitalization LT “ ir jo nariai vysto tvarios gamybos verslą. Mums tai yra atsakingo požiūrio ir veiksmų sinergija, kuomet naujausios technologijos, geriausios industrinės žinios ir gebėjimai padeda įgyvendinti tvaraus verslo principus kasdieninėje veikloje.
Klasteris savo veikla prisideda prie Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų, kurie atitinka „Food Technologies Digitalization LT“ verslo viziją ir vertybes, siekimo.

Susisiekime!