Klasterio veiklos planas 2021 m.

KLASTERIO „FOOD TECHNOLOGIES DIGITALIZATION LT“

VEIKLOS PLANAS 2021

http://klaster.lt/klateris/ftdlt/ 

Eil. Nr.

Mėnuo

Veikla/priemonė

Atsakomybė

1.

Iki 2021 m. vasario d. 26 d.

 

1. FOOD TECHNOLOGIES DIGITALIZATION LT „FTD LT“ veiklos plano parengimas 2021 m.

2. Anketinių duomenų strategijai iš klasterių narių surinkimas pagal šiuos klausimynus:

 – Lietuvių k. – čia. 

 – Anglų k. – čia. 

3. Erasmus + KA2 programos finansuojamo projekto „CEMIVET“ galimybės klasterio nariams.

4. Paraiškos PROMITEAM rengimas partnerio teisėmis COSME programoje (SMEs on the economic recovery (COS-STRAT-2020-3-05) within the COSME Programme) iki Vasario 2 d., 2021 m.

5. „FTD LT“ klasterio 2020 m. veiklų ir pasiekimų vizualizuotas infografikas (angl. „one pager“). 

6. Naujos privačiomis klasterio nario Astra LT, AB lėšomis finansuojamos MTEP veiklos „Puspriekabės – autocisternos rėmo iš DUPLEX plieno elementų konstrukcijos suvirintų elementų nuovargio tyrimai“, susijusios su Astra LT, AB vystomos autocisternos iš DUPLEX plieno sukūrimu pradžia. Nauja MTEP veika bus vykdoma klasterio narių Astra AB, LT ir Lietuvos energetikos instituto mokslininkų bendradarbiaujant kitiems klasterio FTD LT nariams ir dalyvaujant Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Transporto inžinerijos katedros mokslininkams. 

Pastaba:

Brandinimo sesijų nėra numatyta.  

„FTD LT“ valdyba

 

„FTD LT“ koordinatorius

 

MITA InoLink atstovas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„FTD LT“ nariai Astra LT, 

LEI ir išorinis MTEP partneris KTU

2.

Iki 2021 m. kovo 31 d. 

1. „FTD LT“ klasterio strategijos rengimo veikla (numatoma brandinimo sesija, data bus derinama):

2. Anketinių duomenų analizė.

3. Atskiri susitikimai ir brandinimo sesija dėl strategijos rengimo, aptarimo, tvirtinimo.

„FTD LT“ valdyba

„FTD LT“ koordinatorius

„FTD LT“ nariai

MITA InoLink atstovas

1. „FTD LT“ klasterio registracija į ECCP platformą. 

„FTD LT“ koordinatorius

3. 

20m. balandžio -gegužės mėn. 

Brandinimo sesija (data bus derinama):

1. Naujos finansavimo programos Lietuvoje ir Europoje: esami ir planuojami kvietimai. 

2. Partnerių paieškos renginiai (esamos ir planuojamos galimybės)

3. Projektinių galimybių aptarimas.

4. Klasterio bronzos meistriškumo žyma (European cluster excellence label) – kaip pasiekti ir kokia nauda? 

„FTD LT“ valdyba

 

„FTD LT“ koordinatorė

 

„FTD LT“ nariai

 MITA InoLink atstovas

4. 

2021 m. birželio-rugpjūčio mėn. 

Susitikimas (brandinimo sesija):

 1. Ciklo „Svečiuose – klasteris“ susitikimai 

(-„Smart Food klasteris“ vadovas Giedrius Bagušinkas arba 

– NMŪK klasterio vadovas Česlovas Bobinas, arba „Agrifood Lithuania“ vadovė Kristina Šermukštynė-Alešiūnienė). 

Iš viso – 3 susitikimai. 

„FTD LT“ valdyba;

„FTD LT“ koordinatorius

MITA InoLink atstovas

1. AB „Astra LT“organizuojami mokymai klasterio nariams, partneriams pagal programą „Stainless Steel Tanks Fabricator“ (šį projektą).

 

 

„FTD LT“ nariai

5. 

2021 m. rugsėjo -spalio mėn. 

 

Brandinimo sesija: 

1. Naujos finansavimo programos Lietuvoje ir Europoje: esami ir planuojami kvietimai (atnaujinimai). 

2. Partnerių paieškos renginiai (esamos ir planuojamos galimybės)

3. Projektinių galimybių aptarimas. 

„FTD LT“ koordinatorė 

„FTD LT“ valdyba

„FTD LT“ nariai

 MITA InoLink atstovas

1. Eksporto vystymas ir kt. galimybės (Rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti kūrimas ir kt.).

2. „FTD LT“ marketingo priemonių parengimas. 

„FTD LT“ koordinatorė 

 

„FTD LT“ valdyba

6. 

2021 m. lapkričio -gruodžio mėn. 

Brandinimo sesija:

1. „FTD LT“ klasterio strategijos aptarimas – įvertinimas, korekcijos, jų tvirtinimas.

2. „FTD LT“ klasterio projektinių galimybių 2021 m. aptarimas.

3. „FTD LT“ veiklos tęstinumas ir planavimas 2022 metams.  

„FTD LT“ koordinatorė;

 „FTD LT“ valdyba;

 „FTD LT“ nariai

 

 MITA atstovas;