Aktuali informacija apie RENGINIUS, kurie gali būti naudingi įmonėms

RENGINIAI

Kam naudinga: Įmonės kviečiamos aprašyti savo turimus išmanaus miesto, sveikatos, žaliųjų technologijų iššūkius – atrinktiems iššūkiams finansavimą gaus ir sprendimus kurs perspektyvūs startuoliai bei komandos.

Kada: iki sausio 30 d. 

Daugiau informacijos ir registracija: https://kaunomtp.lt/urbantech 

Kam naudinga: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra š. m. sausio – vasario mėn. mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) atstovus, mokslininkus, tyrėjus kviečia bendradarbiauti su NCP ir dalyvauti nuotoliniuose individualiuose mokymuose (Teams platforma), kurių tikslas – Lietuvos dalyvių teikiamų paraiškų Europos Komisijos kvietimams kokybės užtikrinimas. 

Kada: sausio-vasario mėn. individualų laiką iš anksto suderinti elektroniniu paštu arba telefonu, pagal pateiktą mokymų planą) 

Daugiau informacijos ir registracija: https://mita.lrv.lt/lt/renginiai/individualus-mokymai-lietuvos-verslo-ir-mokslo-atstovams-kaip-parengti-kokybiska-paraiska-europos-komisijos-eic-eie-ir-eit-kvietimams

Kam naudinga: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) įmonių ir mokslo institucijų atstovus kviečia į renginį, kurio tikslas – supažindinti ir paskatinti verslo ir mokslo atstovus dalyvauti tarptautinėje, inovacijas finansuojančioje programoje „Eurostars 3“.

Renginyje įmonių ir mokslo studijų institucijų atstovai bus supažindinti su „Eurostars 3“ programos dalyvavimo gairėmis, projektų tinkamumo ir vertinimo kriterijais, nacionalinėmis finansavimo taisyklėmis. Dalyviams bus pristatyta elektroninė paraiškos pildymo platforma ir paraiškų pildymo gairės, o pasibaigus renginiui bus teikiamos individualios konsultacijos. 

Kada: sausio 20 d. (virtualus) 

Daugiau informacijos ir registracija: https://mita.lrv.lt/lt/renginiai/kurkite-inovacijos-su-tarptautine-eurostars-3-programa

Kam naudinga: Besidomintiems Japonijos rinka ir ypač dirbantiems puslaidininkių bei funkcinio maisto srityje. 

Kada: Puslaidininkių rinka Japonijoje – sausio 18 d. 10:30–11:30 (CET); Functional, nutritious and free from food – sausio 26 d. 10:30-11 (CET). 

Daugiau informacijos ir registracija: https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export-to-japan-webinar-series-30-registration-process-and-procedures-ipr-trademark

Kam naudinga: Europos komisija paskelbė kvietimą ekspertams prisijungti prie penkių misijų valdybų, kurios turėtų patarti dėl ES misijų įgyvendinimo. Penkiose misijos valdybose kiekvienai misijai dirbs iki 15 nepriklausomų aukščiausio lygio ekspertų. 

Pagrindinės naujųjų misijos valdybų užduotys bus skatinti ES misijas, didinant piliečių informuotumą ir konsultuojant dėl misijos įgyvendinimo plano veiksmų. Misijų valdybos pataria, kaip visapusiškai įgyvendinti penkias ES misijas, kurios dirba su tokiomis tematikomis kaip: prisitaikymas prie klimato kaitos; vėžys; vandenyno ir vandenų atkūrimas; neutralūs klimatui ir išmanieji miestai; dirvožemio sandoris Europai. 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/calls-application?lang=en

Kam naudinga: Maltos mokslo ir technologijų taryba kviečia į informacinę dieną, skirtą Horizonto programos kvietimams ir galimybėms. Informacinės dienos metu bus organizuojama parnterių paieškos sesija tiems, kurie planuoja teikti paraiškas pagal 2022 m. kvietimus. Renginys yra atviras dalyviams iš Maltos ir užsienio

Kada: sausio 25 d., 2022 m. (registracija į parnterių paieškos sesiją – iki sausio 23 d.) 

Daugiau informacijos: Norint dalyvauti partnerių paieškos sesijose reikia užpildyti anketą (pridedama prie šio laiško) ir nusiųsti adresu horizon.malta@gov.mt 

Registracija į informacinį renginį: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkqlDy0jVqfirYxtahJXNqrrBgSkJhJ72ViLH7AmoxnwVeRA/viewform

Parašykite komentarą