FTD LT klasteris pakviestas dalyvauti Europos klasterių konferencijoje „EUROPEAN CLUSTER CONFERENCE 2022 PRAGUE“


A prototype developed by FTD LT cluster members, during MTEP project, in collaboration with AB Astra LT – Road Tanker Astra LT is the result of technical evolution and a scientific-engineering approach. During the lifetime of the FTD LT cluster, the cluster members have developed a new LEAN DUPLEX LDX2101 stainless steel, which allowed the creation of a completely new, highly insulated road tanker from – semi-trailer for the transport of liquid food products.

This is the best Lithuanian stainless steel semi-trailer tanker because it is one of a kind in the market;
We will strive to make it the best food tanker in Europe.

www.ftd.lt

Parašykite komentarą

FTD LT klasteris pakviestas dalyvauti Europos klasterių konferencijoje „EUROPEAN CLUSTER CONFERENCE 2022 PRAGUE“


FTD LT klasterio narių sukurtas – MTEP projektų metu parengtas prototipas – Autocisterna astra.lt FTD LT klasterio narių BENDRADARBIAVIMAS su AB Astra LT – Road Tanker – techninės evoliucijos ir mokslinio-inžinierinio požiūrio rezultatas. Per FTD LT klasterio gyvavimo laikotarpį, klasterio nariai sukūrė naują LEAN DUPLEX LDX2101 naują, plieninę, labai gerai izoliuotą autocisterną – puspriekabę skystiems maisto produktams vežti.

Tai geriausia lietuviška nerūdijančio plieno puspriekabė – autocisterna, nes ji yra vienintelė;
Sieksime, kad tai būtų geriausia autocisterna maisto produktams Europoje.

www.ftd.lt

Parašykite komentarą