Jau galima teikti inovatyvių produktų, procesų ar paslaugų kūrimui skirtą EUROSTARS paraišką

EUROSTARS – kvietimas, susijęs su inovatyvių produktų, procesų ar paslaugų, skirtų pardavinėti Europoje ir kitur, kūrimu.

Dalyviai: SVV įmonės bei mokslo institucijos.

 

Būtinas tarptautinis bendradarbiavimas kelių partnerių iš skirtingų šalių.

Paramos suma vienam projektui – iki 300 000 Eur .

Paraiškų pateikimo terminas iki  2022 m. kovo 24 d.

Jeigu atsirastų MVĮ interesas inicijuoti ir vadovauti idėjos užuomazgas pakelti nuo  TPL 2 iki 5 (finansavimo intensyvumas gali siekti iki 75%), tai galėtume aptarti galimus bendradarbiavimo variantus.

 

ŽEMIAU PATEIKIAMI PAAIŠKINIMAI

 

*Inovatyvią MVĮ apibrėžiame kaip bet kurią MVĮ, siekiančią bendradarbiauti mokslinių tyrimų ir plėtros bei inovacijų srityje su tarptautiniais partneriais, kad sukurtų naujus produktus, procesus ir paslaugas Europos ir pasaulio rinkoms.

Inovatyvios MVĮ nebūtinai turi turėti įrodytų MTEP veiklos rezultatų.

 

Moksliniai tyrimai ir plėtra: „Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP) apima kūrybišką ir sistemingą darbą, kuriuo siekiama padidinti žinių, įskaitant žmonijos, kultūros ir visuomenės žinias, atsargas ir sukurti naujus turimų žinių pritaikymus. (OECD Frascati vadovas, 2015 m., p. 44)

 

Inovacija: „naujas arba patobulintas produktas arba procesas (arba jų derinys), kuris labai skiriasi nuo ankstesnių vieneto produktų ar procesų ir kuris buvo prieinamas potencialiems naudotojams (produktas) arba buvo pradėtas naudoti vieneto (proceso). (OECD Oslo vadovas, 2018 m., p. 20)

 

**Austrija, Belgija, Bulgarija, Kanada, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Singapūras, Slovakija, Slovėnija, Pietų Afrika, Pietų Korėja, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija ir Jungtinė Karalystė.

 

*** Eurostars dalyvaujančios Eureka tikrosios narės ir šalys partnerės: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Pietų Korėja, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija ir Jungtinė Karalystė.

 

„Eurostars“ dalyvaujančios asocijuotos šalys: Kanada, Singapūras, Pietų Afrika.

Daugiau informacijos (anglų kalba)

Išsamesnis projekto aprašas

Peržiūrėti

Terminas paraiškų pateikimui:

Dienos
Valandos
Minutės
Sekundės

Parašykite komentarą