KLASTERIS FTD LT

„FOOD TECHNOLOGIES DIGITALIZATION LT”

 

KLASTERIS FTD LT „FOOD TECHNOLOGIES DIGITALIZATION LT” veikia Jungtinės veiklos sutartes pagrindu nuo 2019 m. Sausio 14 d. Klasteris turi 15 nepriklausomų narių: 13 MVI, 1 mokslo tiriamoji organizacija ir 1 verslo paramos ir švietimo orgnizacija. 

Klasteriui 2022 m. sutekta BRONZOS ŽYMA, ESCA (European Secretariat for Cluster Aalysis).

Klasteris jungia MVĮ iš penkių šalių: Lietuvos, Danijos, Suomijos, Švedijos ir Latvijos. 

Klasterio įmonės jungia 663 darbuotojus.

 

Klasterio koordinatorius – Viešoji įstaiga Alytaus verslo konsultacinis centras.

FTD LT yra tarpsektorinis klasteris, kurio ašis yra Metalo apdrbimo ir mašinų pramonės produktai skirti maisto pramonės ir susijusių sektorių įmonėms. 

FTD LT klasterio ekonominės veiklos vertės grandinės dalyviai – klasterio nariai:

• Žemės ūkio bendrovės – obuolių auginimas, įskaitant naujų rūšių obuolius;

• Obuolių sulčių gamintojai – sulčių koncentrato gamyba;

• Augalinio aliejaus įmonės – įvairaus augalinio aliejaus perdirbimas;

• Pieno perdirbimo įmonės – įvairių pieno produktų gamyba;

• Logistikos įmonės – skystų maisto produktų gabenimas;

Inžinerijos ir metalo apdirbimo įmonės – kuria ir gamina nerūdijančio plieno įrangą maisto produktų perdirbimui ir transportavimui;

• Skaitmeninių sprendimų tiekėjai – kuria IT produktus;

• Mokslo – eksperimentinės plėtros organizacijos – atlieka tiriamąjį eksperimentinį darbą; 

• Verslo paramos ir švietimo organizacijos – klasterio koordinavimas, švietimo veikla.

 

FTD LT KLASTERIO VIZIJA – tapti konkurencinga maisto mašinų pramonės plėtros, gamybos ir tiekimo grupe, įgyvendinant technologijų skaitmeninimą maisto inžinerijos, perdirbimo ir logistikos įmonėse. 

FTD LT KLASTERIO MISIJA – skaitmeninių technologijų kūrimas ir diegimas maisto inžinerijos pramonėje, įtraukiant mokslą, švietimą, perdirbimo įrangos gamintojus ir skaitmeninių sprendimų tiekėjus.

FTD LT KLASTERIO TIKSLAI 

A. DIDINTI SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ INTEGRACIJĄ MAISTO MAŠINŲ INŽINERIJOS, MAISTO TRANSPORTO PRIEMONIŲ INŽINERIJOS IR METALO APDIRBIMO – MAŠINŲ ĮMONĖSE. 

B. DIDINTI SKAITMENINIŲ MAISTO MAŠINŲ IR MAISTO TRANSPORTO PRIEMONIŲ GAMYBĄ IR EKSPORTĄ. 

C. SUDARYTI PRIELAIDAS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRAI TARP KLASTERIO NARIŲ MAISTO MAŠINŲ/MAISTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ INŽINERINĖS IR MAŠINŲ PRAMONĖS (SKAITMENIZAVIMO) SRITYJE.

 

FTD LT STRATEGINĖS KLASTERIO VEIKLOS KRYPTYS

1. MTEP veikla – eksperimentinė veiklą, kuriant ir pritaikant naujoves sektoriuje, dokumentuojant MTEP veiklą. PROJEKTAVIMAS /INŽINERIJA:

1.1. Talpyklų su šilumos mainų ir maišymų įrangos kūrimas:

– Šilumos mainų talpyklose modeliavimas pritaikant „išpūstų“ šildymo/šaldymo marškinių technologiją;

– Skirtingų tipų maišymo technologijų moksliniai tyrimai ir inovatyvių konstrukcijų kūrimas:

           o rėminių maišyklių tyrimai ir eksperimentinė plėtra,

           o propelerinių maišyklių tyrimai ir eksperimentinė plėtra;

1.2. Naujų autocisternų kūrimas:

– Autocisternų berėmių važiuoklės parametrų modeliavimas (standumo, slopinimo, amortizuotų ir neamortizuotų masių bei rezonansų skaičiavimai);

– Nerūdijančio plieno autocisternos sienelių storio skaičiavimai ir optimizavimas esant dinaminėms apkrovoms;

– Berėmio tipo važiuoklių dizainas, naudojant nerūdijantį arba dvifazį plieną (ne anglinį plieną);

– Šiluminės izoliacijos sluoksnių kūrimas, naudojant kompozicinę izoliaciją;

2. FTD LT infrastruktūros plėtra – produktų bandymo ir demonstravimo platformos sukūrimas, įtraukiant klasterio narius ir partnerius, naudojantis naujomis nerūdijančio plieno talpyklomis ir slėginiais indais maisto pramonės sektoriuje, taip pat skystų maisto produktų gabenimui skirtomis autocisternomis. 

3. Komercija – gamybos vystymas, didinant pardavimus, plečiant eksporto rinkas: 

– Talpyklų ir slėginių indų su šildymo/šaldymo kontūrais gamyba;

– Įvairių maišymo įrenginių gamyba;

– Slėginių ir atmosferinių autocisternų suvirinimas;

– Berėmių važiuoklių suvirinimas;

– Ėsdinimo ir pasyvavimo būdai;

Kompozicinės šiluminės izoliacijos įrengimas;

– Autocisternose pervežamų produktų terminio rėžimo išlaikymas, sunaudojant mažiau energijos (panaudojant atsinaujinančią energiją). 

4. FTD LT narių žinomumo tarptautinėje erdvėje priemonių rengimas. 

5. Tarptautinių kokybės standartų diegimas. (Sertifikavimas). 

6. FTD LT narių specialistų kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijos tobulinimo priemonių rengimas.

– Duomenų valdymas pagal proceso duomenis, skaitmeninimas;

– Suvirintojo ir technologo kompetencijos;

– Suvirinimo siūlių sertifikavimas;

– „Cobot“ (bendradarbiaujančio roboto) kūrimas;

– CNC frezavimas ir programavimas;

– Stažuotės dėl valdymo įgūdžių ir technologijų įsisavinimo (Masters Academy);

– Suvirintojo operatoriaus darbo proceso optimizavimas;

– Dualinis mokymas ir pameistrystė;

– Žalioji energija.

7. FTD LT klasterio struktūros vystymas, rengiant ir dalyvaujant tarptautinėse ES programose.

 

MŪSŲ CREDO – „Skaitmeninis pasaulis tobulas, bet pirmiausia Žmogiškasis.“ 

 

Dr. Vaidas Liesionis, FTD LT klasterio valdybos pirmininkas 

Tel. +370 687 56780 vaidas@ftd.ltwww.ftd.lt

 

Algimanta Ščiglinskienė, FTD LT klasterio koordinatorė 

Tel. +370 652 81500, algimanta@ftd.ltwww.ftd.lt

imageimageimageimageimage